Briardí web

Berge de Brie - svět francouzských elegánů

O briardech

historie

Jméno tohoto ovčáckého psa se neodvozuje od sýry proslaveného kraje Brie, je prý pouze zkomolenou zkratkou "Chien d´Aubry"vypráví se že v roce 1317 pes tohoto plemene vystopoval vraha svého pána , šlechtice Aubryho de Montdidier. Pro svůj krásný vzhled a milou povahu se briard stal nejoblíbenějším francouzským plemenem psů.


 

 Briard patří do skupiny ovčáckých psů odvozujících svůj původ od perského ovčáckého psa.Dle starých rytin a dokumentů,choval briardy / nebo psy jim velmi podobné/ sám Karel Veliký.Ve Francii je též známa pověst o psu briardovi ,jeho pán Aubry de Montdidier byl zabit zrádným Macairem v lese u Montagris. Pes sledoval stopu vraha svého pána až na dvůr krále Karla V.,kde Macaira napadl a poté dovedl přátele svého pána k jeho tělu.Karel V.nařídil uskutečnit soud kde stanul pes proti vrahovi.Svými útoky ho pak donutil k přiznání.Tato legenda přetrvala staletí a dosud ji připomíná skulptura při vchodu do katedrály v Montdidier na níž zobrazená psí hlava nese všechny znaky briarda,stejně jako pes zobrazený na malbách nad krbem zámku v Montagris .Vědecké teorie o vzniku plemene se různí. Většina příznivců zastává názor prof.Gondrexona,který tvrdí,že předkem briarda byl ovčácký pes nesoucí znaky boserona,jenž byl záměrně křížen s loveckým barbetem. Tuto teorii podporuje i podobnost obou plemen / typ kostry a dvojitý paspárek/.

Dne 31.8.1885 se v hlavní plemenné knize Francie objevuje první zápis jedince plemene briard v tomto znění- SANS-GENE ,LOF 155,narozen 1882,majitel princ deBéarn. První samostatná chovatelská stanice briardů je registrována pod jménem Du Bergerv roce1896.    V roce 1897 je uveřejněn první a zatím velmi stručný standart briarda.

V roce 1909 je ve Francii založen Klub chovatelů briardů. Jako první se o briarda po Francii začíná zajímat Belgie a to již v roce 1901.Dalším státem se po druhé světové válce stává Holandsko,v roce 1950 Lucembursko,Švýcarsko, 1969 Itálie a také Československo.

Paní Alena Bendová dováží plavou fenu Sibelle des Philippiques a ta se stává zakladatelkou první chovné stanice Bohemia-Sibelle.Dne 7.10.1971 přichází na svět první vrh plavých briardů u nás.V roce 1972 je dovezen první černý briard-Vladimír des Elfes de Malouse.On a psi z prvního českého vrhu se stávají zakladateli českých linií briardů.

Od roku 1976 je briard zařazen mezi pracovní plemena psů pod Svazarm.

Briardi z ČSSR se stávají v roce 1976 zakladateli chovu v NDR.V roce 1977 se dostávají první briardi i na Slovensko.Obliba rozpustilého šibala vzrůstá a v roce 1985 je na Slovensku založen v té době ojedinělý Briard klub ČSSR

 

Žádné komentáře