Briardí web

Berge de Brie - svět francouzských elegánů

stanovy

o výstavách....

o výstavách obecně - tituly

CAJC :
 zadává se psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1
CAC
zadává se psům a fenám oceněným ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů známkou výborný 1
Res. CAC
zadává se psům a fenám oceněným ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů známkou výborný 2
CACIB : 
zadává se nejlepšímu psovi a feně z konkurence oceněných titulem CAC
Res. CACIB : zadává se druhému nejlepšímu psovi a feně z konkurence oceněných titulem CAC, Res. CAC
BOB :
(Vítěz plemene) - o tento titul soutěží psi a feny s titulyCAJC,CACIB a oceněním výborný 1 ze třídy veteránů
BIG(Vítěz skupiny FCI) - do soutěže nastupují všichni psi a feny ocenění titulem BOB z příslušné skupiny FCI
NEJKRÁSNĚJŠÍ pes výstavního dne
do soutěže nastupují všichni psi a feny ocenění titulem BIG
NEJKRÁSNĚJŠÍ pes výstavy : 
o tento titul soutěží oba jedinci ocenění titulem Nejkrásnější pes výstavního dne.

Udělení titulů není nárokové. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý. Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány dle výstavního řádu ČMKU.


Řád pro udělování titulu Český Junior šampion

1) CAJC - čekatelství českého junior šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních , speciálních a klubových.
2) 
CAJC - může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3) 
CAJC - se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
4) Zadat CAJC psovi nebo feně může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5)CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

řád pro udělování titulu český šampion
1) CAC ČR - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídách otevřené, pracovní, šampionátů (vítězů) a v mezitřídě na výstavách mezinárodních, národních , speciálních a klubových pořádaných v České republice.
2) CAC ČR se může zadat psovi nebo feně, kteří byli oceněni známkou výborný 1.
3) CAC ČR se může zadat psovi nebo feně, kteří jež titul Český šampion mají.
4) Navrhnout psa nebo fenu na CAC ČR může pouze na příslušnou výstavu delegovaný rozhodčí.
5) 
CAC ČR není nárokový titul a uděluje se pouze při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Český šampion je podmíněno u plemen, která mají získání titulu Český šampion podmíněno zkouškou z výkonu, úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje psa pro zařazení psa do třídy pracovní a dvojím čekatelstvím CAC ČR, z toho nejméně jednou na mezinárodní výstavě. Druhé čekatelství může být získáni na některé z těchto výstav: národní, speciální nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Český šampion. Žádost o úpravu počtů čekatelství musí být podána písemně a musí být schválená předsednictvm P ČMKU.

Předepsaný počet čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách a nejméně od dvou rozhodčích.
Získaní čekatelství potvrdí pořadatel výstavy fornou osvědčení o získání čekatelství.
Po získání předepsaného počtu CAC ČR zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a originálu průkazu původu (zahraniční vystavovatelé kopii průkazu původu) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také evidenci o udělených titulech.

 Klasifikace
Klasifikace se provádí známkou nebo stužkou:
třída dorostu:           
velmi nadějný            žlutá stužka
                                  
nadějný                  bílá stužka
třídy mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů:
                            
výborný                   modrá stužka
                            
velmi dobrý               červená stužka
                            
dobrý                      zelená stužka
                            
dostatečný                fialová stužka
Žádné komentáře